Retourneren/ herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:
Fascinatio Boulevard 216, 3065 WB, Rotterdam

Let op!

  • Het item heeft u ontvangen met onze TAG, heeft u deze eraf geknipt dan heeft Ryluxurybags het recht om een waardevermindering van 100% van de aankoopsom te verrekenen.
  • Als het item door u gedragen, beschadigd of niet compleet is, heeft Ryluxurybags het recht om de waardevermindering die daardoor is ontstaan te verrekenen met het terug te storten bedrag. 
  • Wij adviseren u het artikel aangetekend en verzekerd tot €5500,-  te versturen gezien de grote van het aankoopbedrag.
  • Kosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening.
  • Ryluxurybags is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en / of als het item zoekraakt nadat hij verstuurd is.

Om uw retour correct, vlot te kunnen verwerken en u terug te betalen, vragen wij u om onderstaande instructies op te volgen.

  • Verpak uw gekochte item netjes en zorgvuldig met alle toebehoren.  
  • Print onderstaande formulier (Ryluxurybags-retourneren-en-herroepingsformulier) en vul hem in.
  • U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
  • Voeg het gekochte/ verpakte item en het retourneren en herroepingsformulier in een verzenddoos.
  • U stuurt deze doos naar: Fascinatio Boulevard 216, 3065 WB, Rotterdam.
Ryluxurybags retourneren en herroepingsformulier  voor herroeping Download